Så påverkas hälsan av aktivitetsbaserat kontor. Arbetsliv 31 oktober 2019.

2019-11-04

Psykolog Åsa Stöllman forskar kring hur aktivitetsbaserade kontor påverkar vår hälsa och arbetsmiljö.  Läs mer...