Verksamhetsberättelser

Vi lämnar årligen våra verksamhetsberättelser till Sjukvårdsregion Mellansverige. I verksamhetsberättelsen beskriver vi verksamheten i fyra områden:

  • Patientverksamhet
  • Expertstöd
  • Utbildning och informationsspridning
  • Forskning och utveckling

VB 2021

VB2020  VB2019  VB2018  VB2017  VB2016  VB2015

 

Hade du nytta av sidans innehåll?