Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till alla som arbetar hos oss.

 

Längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till våra anknutna forskare.

Åström Paulsson, Sofia

Doktorand

Brendler-Lindqvist, Maria

ST-läkare

Covaciu, Corina

Överläkare

018-611 36 56

Dunder, Linda

Postdoktor

Fornstedt, Helena

Yrkeshygieniker

018-611 38 69

Gomez, Adrian

Yrkeshygieniker

018-611 36 53

Guihong, Cai

Arbets- och miljöhygieniker

018-611 36 44

Hellman, Therese

FoU-samordnare

Hettiarachchi, Pasan

Postdoc

Johansson, Bo

Projektkoordinator

Johansson (f.d. Palm), Peter

Ergonom

018-611 36 47

Kisiel, Marta

Läkare

018-611 36 59

Lifvendahl, Nina

Medicinsk sekreterare

018-611 36 43

Lind, Monica

Miljöhygieniker, professor

018-611 97 45

Nyman, Teresia

Verksamheschef, ergonom

018-611 36 48

Oliveira Sanca, Mario

Miljö- och yrkeshygieniker

018-611 36 49

Öqvist, Lenita

Kommunikatör

018-611 36 42

Qvarfordt, Mikaela

Doktorand

Rask-Andersen, Anna

Professor emerita, Legitimerad läkare

018-611 36 50, 070-796 92 93

Rehfisch, Pia

Överläkare

018-611 92 33

Svartengren, Magnus

Professor, överläkare

018-611 97 41

Victor, Susanne

Biolog, doktorand

018-611 36 55

Wålinder, Robert

Överläkare, docent

018-611 36 41

Wang, Juan

Medicine doktor

Anknutna forskare

Telefon:

Norbäck, Dan

Seniorprofessor

Telefon:

Vingård, Eva

Professor emerita

Telefon:

Westerholm, Peter

Professor emeritus

Hade du nytta av sidans innehåll?