Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till alla som arbetar hos oss.

 

Längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till våra anknutna forskare.

Asplund, Simon

Forskningsassistent

073-469 77 54

Brendler-Lindqvist, Maria

ST-läkare

018-611 95 90

Cai, Guihong

Yrkes- och miljöhygieniker

018-611 36 52

Covaciu, Corina

Överläkare, medicinskt ledningsansvarig läkare

018-611 36 56

Dunder, Linda

Postdoktor

Eriksson, Tomas

Projektkoordinator

018-611 36 51, 070-5871586

Fornstedt, Helena

Yrkes- och miljöhygieniker

018-611 38 69

Gomez, Adrian (tjänstledig)

Yrkes- och miljöhygieniker

018-611 36 53

Hellman, Therese

FoU-samordnare, docent

018-611 36 44

Hettiarachchi, Pasan

Förste forskningsingenjör

Johansson (f.d. Palm), Peter

Ergonom

018-611 36 47

Kisiel, Marta

ST-läkare, docent

018-611 36 59

Klepczynska Nyström, Anna

Yrkes- och miljöhygieniker

018-611 36 54

Lifvendahl, Nina

Medicinsk sekreterare

018-611 36 43

Lind, Monica

Miljöhygieniker, professor

018-611 97 45

Nyman, Teresia

Verksamhetschef, ergonom

018-611 36 48

Oliveira Sanca, Mario

Yrkes- och miljöhygieniker

018-611 36 46

Paulsson, Sofia

Doktorand

Pettersson-Pauhlson, Marie-Louise

Doktorand

018-611 36 49

Qvarfordt, Mikaela

Doktorand

Rask-Andersen, Anna

Professor emerita, Legitimerad läkare

018-611 36 50, 070-796 92 93

Rehfisch, Pia

Överläkare

018-611 92 33

Seth von, Charlotta

ST-läkare

Stöllman, Åsa

Psykolog, doktorand

018-611 36 58

Svartengren, Magnus

Professor, överläkare

018-611 97 41

Tondel, Martin

Överläkare, miljömedicinskt ansvarig läkare, docent

018-611 36 57

Victor, Susanne

Biolog, doktorand

018-611 36 55

Wang, Juan (föräldraledig)

Postdoktor

Wålinder, Robert

Överläkare, docent

018-611 36 41

Öqvist, Lenita

Kommunikatör

018-611 36 42

Anknutna forskare

Telefon:

Johansson, Bo

Projektkoordinator

Telefon:

Norbäck, Dan

Seniorprofessor

Telefon:

Vingård, Eva

Professor emerita

Telefon:

Westerholm, Peter

Professor emeritus

Hade du nytta av sidans innehåll?