Brendler-Lindqvist, Maria

ST-Läkare
Tel.: 
018 - 611 95 90
E-post: 
maria.brendler.lindqvist[@]akademiska.se

Jag arbetar som underläkare på Arbets- och miljömedicin i Uppsala sedan januari 2017. Mina arbetsuppgifter består i att utreda patienter, samt delta i enhetens övriga verksamhet såsom utbildning och forskning. Arbetet föregår under handledning av överläkare. Tidigare har jag arbetat ett år vid en arbets- och miljömedicinsk klinik i Danmark, där jag fick en bred erfarenhet av arbetsmedicinska utredningar av olika patientgrupper och tillstånd. Jag är legitimerad läkare sedan 2015, utbildad vid Köpenhamns Universitet.

Jag har erfarenhet av forskning inom området flyktingar och hälsa, och har bland annat genomfört en registerstudie om nyanlända flyktingars användning av psykofarmaka. Före jag utbildade mig till läkare tog jag en magister i Statskunskap, och jag har arbetat med biståndsprojekt och organisationsutveckling i Sverige, Brasilien och Moçambique.

Det som intresserar mig med arbetsmedicin är att fokus ligger på relationen mellan patient och miljö, och att arbetet både handlar om patientutredningar och om förebyggande arbete på individ-, organisations- och samhällsnivå.