Cai, Guihong

Arbets- och miljöhygieniker
Occupational Hygienist, PhD
Tel.: 
018-611 36 44
E-post: 
guihong.cai[@]medsci.uu.se
guihong.cai[@]akademiska.se
Cai, Guihong - Tjänstledig

Jag är anställd som Arbets- och miljöhygieniker på Arbets- och miljömedicin i Uppsala sedan oktober 2016. Som yrkeshygieniker arbetar jag med exponeringsbedömning för olika typer av patienter med yrkesexponering. Patientutredningarna innebär mätningar i olika innemiljöer (t.ex. bostäder, förskolor, skolar, sjukhus eller kontor) vad gäller klimatfaktorer och mikrobiella, kemiska och fysikaliska exponeringar i innemiljöer och yrkesexponeringar.

Jag har doktorerat 2013 på förekomst av fukt och mögel (mögel DNA) i skolor och förskolor och hur det påverkar astmatiska och allergiska symtom. Mina forskningsprojekt har handlat om att studera astma och allergier, lungfunktion och biomarkörer för inflammation i relation till olika typer av exponering i inomhusmiljöer och utomhusmiljöer av olika slag.

Jag har även varit anställd som forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet. Som forskare arbetar jag med EpiHealth projektet. EpiHealth (Epidemiologi för hälsa, www.epihealth.se) är ett storskaligt forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och Lunds universitet. Projekt har 19,135 deltagare som är medelålders eller äldre personer (45-75 år gamla). EpiHealth syfte är att kartlägga orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar.

Jag kommer ifrån Kina och har universitetsutbildning i biokemi och molekylärbiologi. Innan jag kom till Sverige arbetade jag på ett medicinskt företag (Guangzhou Daan Centre for Clinic Laboratory) som tillhör det kända Sun Yatsen Universitetet i Guangzhou, Kina, 2007. Företaget är verksamt inom klinisk kemi. Jobbet omfattade marknadsföring och att ge teknisk och övrig support för kliniska tester som används på sjukhus över hela Kina.

Publikationer (.doc)

CV (.doc)