Covaciu, Corina

Överläkare
Senior Physician
Tel.: 
018-611 36 56
E-post: 
corina.covaciu[@]akademiska.se
Covaciu, Corina

Mitt intresse för arbetsmedicin väcktes i hemlandet Rumänien, där decennier av intensiv och miljömässigt mindre genomtänkt industrialisering hade skapat stora arbetsmiljöproblem och ofta svår arbetsrelaterad sjuklighet. Som yrkesmedicinare i Rumänien 1991-2003 sysslade jag främst med frågor om ohälsa relaterad till kemisk och fysikalisk industriell arbetsmiljö. Arbetsmedicinska patienter vårdades i både öppen och sluten vård, det senare exempelvis för behandling av tungmetallförgiftningar. Arbetsmedicin hade mycket nära samarbete med den rumänska tillsynsmyndigheten för arbetsmiljöer och vi läkare hade i princip permanent inbjudan att följa med på arbetsplatsbesök, mätningar eller inspektioner på företag i området. Myndigheten var även beslutsfattare i arbetsskadefrågor, i samråd med de kliniskt verksamma specialisterna på Arbetsmedicin. Vi arbetade också mycket nära företagshälsovården, som kompetensresurs och med fortbildning av olika personalkategorier. Utöver det kliniska arbetet jobbade jag 1994-2003 som forskningsassistent på ett folkhälsoinstitut, där jag medverkade i kartläggningar av arbetsrelaterad ohälsa i olika branscher.

2004 flyttade jag till Sverige och arbetade mellan 2005-2013 vid Arbets- och miljömedicin i Stockholm (numera Centrum för arbets- och miljömedicin). Kliniskt arbete i nya former och med helt annat frågeställningspanorama väckte mitt intresse för områden som psykosocial arbetsmiljö, hälsoeffekter av dålig inomhusmiljö och idiopatisk miljöintolerans. Utöver patientarbetet handledde jag unga kollegor, deltog i undervisningar samt forskade om hälsorelaterad livskvalitet hos barn med allergisjukdomar. Jag blev svensk specialistläkare i yrkes- och miljömedicin 2008 och överläkare i slutet av 2012. Sedan maj 2013 är jag anställd vid Arbets- och miljömedicin Uppsala, där jag hoppas kunna bidra till en utveckling av den yrkesmedicinska verksamheten.