Dunder, Linda

Doktorand
Medicine doktor
E-post: 
linda.dunder [@]medsci.uu.se
Linda Dunder

Jag har en masterexamen i ekotoxikologi och är doktorand i miljömedicin i docent Monica Linds forskargrupp. Mitt doktorandprojekt involverar både experimentell och epidemiologisk forskning med inriktning på miljögifter och metabola störningar.

I den experimentella forskningen studerar vi metabola effekter av utvecklingsexponering för bisfenol A i råttor. Underlaget för den epidemiologiska forskningen kommer från PIVUS (Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors). I PIVUS kohorten har miljögifter mätts i blodet hos 1000 individer, målet med min del av studien är att undersöka om det finns samband mellan dessa uppmätta nivåer och olika metabola parametrar.