Elfman, Lena

Docent
Senior advisor, Associate Prof.
E-post: 
lena.elfman[@]medsci.uu.se
Elfman, Lena

Disputerade på 80-talet inom området neurokemi med studier kring det motoriska nervsystemet och var med om att karaktärisera acetylkolinreceptorn och dess involvering i den neuromuskulära sjukdomen Myasthenia gravis, vilken var den första autoimmuna sjukdom som man upptäckte orsaken till.