Johansson, Bo

Projektkoordinator
Project Coordinator
Tel.: 
018-611 36 59
E-post: 
bo.johansson[@]medsci.uu.se

Arbetar som projektledare inom studier kring utlandsföddas arbetsrelaterade hälsa. Därutöver medverkar jag i enhetens utbildningar. Jag har arbetat med migrationsrelaterade frågor under större delen av mitt yrkesliv, bland annat vid Linköpings och Uppsala universitet och på Arbetslivsinstitutet och har även lång erfarenhet som föreläsare/kursledare inom migrations- och integrationsfrågor.