Lind, Monica

Miljöhygieniker, forskare, Professor
Environmental Hygienist, Researcher, Prof.
Tel.: 
018-611 97 45
E-post: 
monica.lind[@]medsci.uu.se
monica.lind[@]akademiska.se

Jag är sedan januari 2013 anställd som miljöhygieniker på Arbets- och miljömedicin i Uppsala Mina arbetsuppgifter består bland annat av exponeringsbedömningar i samband med utredningar av patienter med miljörelaterade besvär.

Jag är disputerad ekotoxikolog och docent i miljömedicin och min forskningsprofil är att studera hormonstörande miljögifters betydelse för uppkomst av de stora folksjukdomarna; fetma, diabetes, hjärtkärlsjukdom och benskörhet. Jag leder en liten forskargrupp som för närvarande består av en doktorand och en examensarbetare. I vår forskning använder vi oss av ett så kallat translationellt angreppssätt dvs. vi knyter ihop epidemiologiska studier på människa med experimentell forskning för att pröva våra epidemiologiska fynd.
Jag undervisar om mitt specialområde, Hormonstörande miljögifter, på läkarprogrammet och på andra kurser och utbildningar.
 

Publikationer/Publications , uppdaterad 2021-04-22

CV (PDF, 113 KB)

Projekt

 

I am since 2013 employed as an Environmental Hygienist at Occupational and Environmental Medicine, Uppsala University Hospital with currently 30 % of my time devoted to research.

My background is a PhD in environmental toxicology, and I am associate professor in Environmental Medicine. I am heading a small research group with focus on health effects of endocrine disrupting environmental chemicals (EDCs) in general but more specifically on osteoporosis, obesity, diabetes and cardiovascular disease. I am also teaching medical students about EDCs and I was in May 2013, for the course in Environmental Toxicology, rewarded the prize for best selectable course among medical students at Uppsala University. Besides 80 research articles published in scientific journals and several abstracts presented at international meetings I arranged the first workshop on “Obesity and environmental contaminants” in Uppsala June 2010. 

Publikationer/Publications (PDF)

CV (PDF, 113 KB)

Projekt
 

•    Does Developmental exposure to Bisphenol A induce bone and adipose tissue disturbances?