Lindgren, Torsten

Docent
Associate Professor
E-post: 
torsten.lindgren26@gmail.com

Obs! kontaktas endast via mail.
Jag arbetar som forskare bland annat inom delar av den civila flygmedicinen. Inom flygmedicinen har jag forskat på smittspridning, luftkvaliteten med exponeringsmätningar på komfortparametrar, luftföroreningar som avgaser, organfosfater och flamskyddsmedel ombord på flygplan. Jag har också gjort utredningar om bullerförekomst, hörselnedsättningar och tinnitus bland flygande- och markpersonal.

Jag disputerade 2003 vid Uppsala universitet, medicinska fakulteten, arbets- och miljömedicin på en avhandling om innemiljön på flygplan.