Norbäck, Dan

Professor
Professor
E-post: 
dan.norback[@]medsci.uu.se
Norbäck, Dan

Arbetsuppgifter: Bedriva forskning och projektarbete inom området miljö och hälsa, speciellt vad gäller innemiljö och utemiljö men även kemiska och biologiska arbetsmiljörisker. Handleda doktorander. Uppehålla internationellt forskningssamarbete.

Specialområden: Innemiljö. Exponeringsmätning. Astma, allergier och luftvägssjuklighet. Innemiljökomfort och byggnadsrelaterade symptom, t.ex. det s.k. sjuka hus syndromet (SBS).

Annat: Har som huvudhandledare handlett åtta doktorander. Har som huvudförfattare eller medförfattare publicerat cirka 220 originalpublikationer och cirka 30 översiktsartiklar/lärobokskapitel. Har arbetat vid arbets- och miljömedicinsk klinik i 33 år.

Publikationer/Publications