Nyman, Teresia

Verksamhetschef, Ergonom leg. Sjukgymnast Med Dr
Manager, Ergonomist RPT PhD
Tel.: 
018-611 36 48
E-post: 
teresia.nyman[@]medsci.uu.se
Bild: Teresia Nyman

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla den belastningsergonomiska verksamheten vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala. Jag genomför exponeringsbedömningar i samband med utredningar av patienter med belastningsrelaterade besvär. Jag medverkar även vid utbildningar och handleder doktorander och studenter, samt företagshälsovårdens personal.

Mitt intresse för belastningsergonomi och besvär i rörelseorganen startade redan under min utbildning till fysioterapeut, och efter ett par år inom primärvård och ortopedisk rehabilitering började jag 2003 att arbeta som ergonom på Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm. Parallellt med mitt arbete där väcktes mitt forskningsintresse och 2008 disputerate jag på Karolinska Institutet med en avhandling som handlade om arbetets och ärftlighetens betydelse för besvär i nacke/skuldra och ländrygg.

Åren som följde blev jag mer och mer involverad i forskning och utbildning och under åren 2009-2015 delade jag min tid mellan arbete som forskare inom ergonomi på KTH, Kungl. tekniska högskolan och som programansvarig för magisterprogrammet i arbete och hälsa vid Karolinska Institutet som utbildar blivande företagssköterskor, ergonomer och beteendevetare för arbete inom företagshälsovården (FHV).

Mina huvudsakliga forskningsintressen gäller metoder och praxis för företagshälsovården, direkta och indirekta metoder för att mäta fysisk belastning, och hur arbete kan organiseras för att undvika skadlig belastning.

Ytterligare forskningsintressen gäller bland annat ärftlighet av rörelseorgansbesvär med fokus på smärtutbredning (multisite pain). Jag har också ett stort intresse för scenkonstens arbetsmiljö och arbetsvillkor och där framförallt förebyggande av belastningsskador bland musiker.