Öqvist, Lenita

Kommunikatör
Communicator
Tel.: 
018-611 36 42
E-post: 
lenita.oqvist[@]akademiska.se

Jag jobbar med "allt" som har med kommuikation att göra såsom hemsidan, nyhetsbladet "Arbete - Miljö - Medicin", broschyrer och administration av utbildningar.