Runeson Broberg, Roma

Docent
Associate Professor
E-post: 
roma.runeson.broberg[@]medsci.uu.se
Runeson Broberg, Roma

Mitt tidiga intresse för psykologi kom genom konsten. Jag utbildade mig till psykolog och bildterapeut och med dessa kunskaper reste jag i början på 80-talet till USA. Där arbetade jag i fem år som terapeut vid ett statligt mentalsjukhus i Dallas, Texas. Tillbaka i Sverige arbetade jag med flera områden inom psykiatrin i 10 år innan jag sadlade om till psykologtjänsten vid Arbets- och miljömedicin. Jag är både legitimerad psykoterapeut och specialist i diagnostik. Erfarenheten av människor i olika kulturer samt min långa utbildning har fått mig att inse vikten av individens egen kreativitet, vårdandet av sin mentaliseringsförmåga i sökandet efter egen hälsa och motverkandet av ohälsa.

Jag föreläser gärna och vill inspirera till förebyggande processer så att ohälsa inte uppstår. Att vara medveten om sig själv, sina svaga och starka sidor och sin personlighet, är ”att ha sig själv” på ett medvetet sätt. Detta är i all enkelhet essensen av forskningen i förebyggande av ohälsa på individnivå. På gruppnivå bidrar jag till gruppens medvetandegörande om sin psykosociala situation genom checklistan Arbetsplatsens Psykosociala Puls (APP)som publicerades på www.ammuppsala.se 2002 och finns tillgänglig för kopiering och användning.

Jag disputerade 2005 och min avhandling handlar om vilken roll personlighet spelar vid rapportering av medicinska symptom. Efter avhandlingen studerar jag vidare sambanden mellan psykosociala faktorers inverkan på hälsa och ohälsa. Stöd på arbetet verkar vara en mycket viktig faktor för hälsan.

Publikationer/Publications