Tondel, Martin

Överläkare
Senior Physician
Tel.: 
018-611 36 57
E-post: 
martin.tondel[@]medsci.uu.se
Tondel, Martin

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter på Arbets- och miljömedicin i Uppsala är att utveckla den miljömedicinska verksamheten. I arbetet ingår det även utredning av miljömedicinska frågeställningar på individ- och gruppnivå, samt utredning och sambandsbedömning av patienter med såväl arbets- som miljörelaterad ohälsa. Jag blev färdig specialist i arbets- och miljömedicin 1997, disputerade 2007 och kommer närmast från Västra Götalands Miljömedicinska Centrum (VMC) där jag har arbetat med miljömedicinska bedömningar från 2007 och som vårdenhetsöverläkare från 2011 till 2013 då jag fick en tjänst som överläkare i Uppsala.

1993 började jag på Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Linköping där jag huvudsakligen arbetade med utredning av arbetsmedicinska patienter. Jag har bedrivit forskning på orsaker till olika neurologiska sjukdomar främst polyneuropati, men även Parkinsons sjukdom och multipel skleros. På senare år har jag ingått i en forskargrupp som studerat långtidseffekter av strömgenomgång. I Linköping disputerade jag på en avhandling med titeln ”Malignancies in Sweden after the Chernobyl accident in 1986”. Mot bakgrund av kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 har den medicinska uppföljningen av Tjernobylolyckan i Sverige fått ökad aktualitet och jag avser att fortsätta studera de medicinska konsekvenserna av Tjernobylolyckan.

Jag har ett brett intresse i olika miljömedicinska frågor inklusive riskkommunikation, förorenad mark, buller och radon, men där mina specialområden utgörs av joniserande och ickejoniserande strålning. Jag var anlitad av Socialstyrelsen som expert på elöverkänslighet från 2005 till 2013 då denna fråga flyttade över till den nybildade Folkhälsomyndigheten.

 

Publikationer/Publications