Torgén, Margareta

Överläkare
Senior Physician
E-post: 
margareta.torgen[@]medsci.uu.se
Torgén, Margareta

Jag är sedan 2006 anställd som överläkare på Arbets- och miljömedicin i Uppsala och är specialist i yrkesmedicin. Mina arbetsuppgifter omfattar kliniskt arbete med ärenden som remitteras till kliniken. Medverkar därtill i undervisning, projekt och utredningar.

Har tidigare jobbat på det nu nedlagda Arbetslivsinstitutet och forskat om äldre i arbetslivet. Disputerade 1999 på en avhandling om medelålders och äldres fysiska funktion och belastningar i arbetslivet. Mitt intresse för balansen mellan funktion och krav har utvidgats och omfattar under senare tid även metoder som kan användas för undersökning av denna balans.

Har goda kontakter med företagshälsovården som fd kursledare på företagsläkarkursen och jobbar för närvarande i ett projekt med stöd från FAS för att främja forskningssamverkan mellan de arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet och företagshälsovården.