Vingård, Eva

Professor emerita
Professor Emerita
E-post: 
eva.vingard[@]medsci.uu.se
Vingård, Eva

Jag var under perioden 2005 till i april 2014 professor i Arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet och under åren 2005-2011 även verksamhetschef och överläkare vid Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Sedan 1 april 2014 har jag nu emeritus ställning och behåller min kontakt med Uppsala.

1986 blev jag specialist i yrkesmedicin efter tjänstgöring på Karolinska Sjukhuset, år 2000 docent i yrkesmedicin vid Karolinska Institutet och 2004 professor i Personskadeprevention också vid Karolinska Institutet. Jag har en lång erfarenhet av kliniskt arbete som yrkesmedicinare vid Stockholms läns landsting och som företagsläkare det senare under ca 8 år. 1996-1998 var jag forskningsläkare vid Arbetslivsinstitutet. Mina huvudsakliga forskningsområden är fysiska och psykosociala förhållanden i arbetslivet som orsaker till sjuklighet i rörelseorganen, hållbar hälsa och rehabilitering inom offentlig sektor och orsaker till och effekter av sjukskrivning. Sedan 2011 bedriver jag fortfarande tillsammans med medarbetare studier om migration, arbete och hälsa.

Sedan 2018 är jag medlem i Regeringens delegation för främjande av senior arbetskraft. Delegationen har utgivit 23 skrifter och slutbetänkandet ska överlämnas till regeringen i november 2020 (www.seniorarbetskraft.se).

Jag är ordförande i sakkunniggruppen i programmet ”Att arbeta med psykisk ohälsa” hos AFA Försäkring. Programmet startade 2020 och pågår i tre år.

Tidigare har jag varit engagerad i styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS numera FORTE, ordförande i Arbetsmarknadsdepartementets arbetsmiljöpolitiska kunskapsråd (http://www.regeringen.se/sb/d/10259/a/113439) och medlem i Socialdepartementets Rehabiliteringsråd. Jag har även medverkat i flera statliga utredningar och SBU-rapporter.