Projekt - avslutat

Visa: pågående | avslutat | alla

Titel År Kontaktperson

Utvärdering av sex observationsmetoder för ergonomisk riskbedömning av handintensivt repetitivt arbete - validitet, reliabilitet och användbarhet

2013 till 2015 Palm, Peter

Praktisk guide för belastningsergonomisk riskbedömning

2013 till 2014 Palm, Peter

Astma- och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare (ALPIN)

2013 till 2015 Johansson, Bo

Arbete, slutenvård, aktivitets- och sjukersättning och död – en jämförelse mellan svenskfödda och utlandsfödda i Sverige

2012 till 2013 Johansson, Bo

Sick building syndrome (SBS) and sick house syndrome (SHS) I relation till psykosocial stress

2012 Runeson Broberg, Roma

Stockholms Innemiljöenkät (SIEQ)

2012 till 2014 Engvall, Karin

Ungas introduktion i arbetslivet. Betydelsen av arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöintroduktion för goda arbetsförhållanden och säkert arbete.

2012 till 2015 Gunnarsson, Kristina

Exponering för PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i diatermirök vid operation

2011 till 2012 Anundi, Helena

HAKuL

2011 till 2013 Vingard, Eva

3HE- Energistudien

2011 till 2015 Engvall, Karin

3HEK- Metod för kvalitetssäkring av energi data

2011 till 2013 Engvall, Karin

Hästraser och exponering för hästallergen

2010 till 2017 Elfman, Lena

Flamskyddsmedel i flygplan

2010 till 2013 Smedje, Greta

Stallströ - effekter på luftkvalitén i stallet

2010 till 2012 Elfman, Lena

Hållbar rehabilitering KL

2009 till 2014 Vingard, Eva

Spridningsmodeller för beräknig av spridning i luft av hästallergen och lukt från hästanläggningar

2009 till 2012 Elfman, Lena

Hästen i samhällsplaneringen

2006 till 2012 Elfman, Lena

Personlighet, stress och sjuka hus syndromet (SBS)

2003 till 2014 Runeson Broberg, Roma