Anestesipersonalens arbetsmiljö

År: 
2014 till 2018

Kontaktperson: Roma Runeson Broberg

En studie om anestesipersonalens psykosociala arbetsmiljö, i både regionala och universitets sjukhus i Sverige, kommer att genomföras under 2014-2018. Den omfattar både positiva och negativa organisatoriska och psykosociala faktorer. Vi kommer att studera mekanismer bakom stress, krav och inflytande i arbetet, utbrändhet, inlåsningsmekanismer i yrket, m.m. Arbetet ingår i en vetenskaplig avhandling om anestesisjuksköterskans arbetsmiljö, psykosociala stress och inställning till arbetet.