Arbetsställningars betydelse för besvärsuppkomst i nacke-skuldra – exponerings-responssamband och referensvärden från tekniska mätningar

År: 
2016 till 2017

Kontaktperson: Peter Palm

Belastningsskador i nacke och axlar är ett stort samhällsproblem. Att arbeta med lyftade armar kan innebära en risk för skador. Riskbedömningar av belastande armarbete blir mer tillförlitliga då de kompletteras med accelerometrar. Men det saknas riktvärden från sådana mätningar för att värdera vad som är en skadlig belastning.

Syftet är att analysera samband mellan arbete med lyftade armar och besvär i nacke och axlar

Data från överarmsposition under flera arbetsdagar per person på ca 700 personer från 3 olika branscher kommer att analyseras.

Projektet sker i samarbete med Karolinska Institutet och Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljo i Danmark. Projektet är finansierat av AFA försäkring D nr 150035

https://www.afaforsakring.se/forskning/projektkatalog/Projekt/7690/