Geographical and cultural distance as denominators for health, labour market position and marginalization for migrants in Sweden (HAI II)

År: 
2016

Studiens syfte är att pröva om geografiskt och kulturellt avstånd har betydelse för hälsoutfall och för marginalisering från arbetsmarknaden (långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning och sjukersättning) över tid vid migration till Sverige. Hypotesen är att geografiskt och kulturellt avstånd har betydelse i dessa avseenden. 

Projektdeltagare: Bo JohanssonMagnus Helgesson, Magnus Svartengren, Eva Vingård