HAKuL

År: 
2011 till 2013

 HAKuL Study

Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting
HAKuL – Projektet

Kontaktpeson: Eva Vingård

Ett flerårigt interventionsprojekt för att öka hälsa och välbefinnande, förbättra arbetsförhållanden och effektivisera rehabiliteringen.

» Projektbeskrivning
» HAKuL-rehab
» HAKuL-modellerna för minskad sjukskrivning och bättre arbetsmiljö
» Rapporter (se nedan)
» Publikationer
» Enkät-baslinjemätning

 

H A K u L -  Rapporter

Slutrapport 2004
Arbetslust och hälsa - rapport 2002
Utvärdering av ett personaldrivet utvecklingsarbete på en vårdcentral - rapport 2004
1,5-årsuppföljningen - sammanfattande rapport 2002
Preventionsarbete i HAKuL - rapport 2002
Rehabiliteringsarbete i HAKuL - rapport 2002
Arbetsvillkor, arbetshälsa och livstil - rapport 2002
Baslinjemätningen - rapport 2001
Svenska NEXT-rapporten - Internationell studie av sjuksköterskor och undersköterskor
Att skapa rutiner för rehabiliteringsarbetet för anställda i Tieprs kommun - rapport 2002
Befattningshavare, med formellt ansvar för undrställd personal inom äldreomsorgen - rapport 2002
Psykosococial arbetsmiljö i Gotlands Kommun - rapport 2000
Långtidssjukskrivna -rapport 2000