Hållbar rehabilitering KL

År: 
2009 till 2014

Kontaktperson: Eva Vingård

Mellan hösten 2009 och våren 2012 genomför AFA Försäkring projektet Hållbar Rehabilitering i 4 kommuner och en del av ett landsting. Syftet är att genom teambaseratarbete få kunskap om framgångsfaktorer för arbetslivsinriktad rehabilitering som ger hållbar återgång i arbete.  

Utvärderingen görs fortlöpande och efter avslutat projekt av Arbets- och Miljömedicin. Följande delar ingår i utvärderingen: förankring i deltagande organisationer, gemensam utbildning, teamens arbetssätt, rehabiliteringsprocessen och återgång i arbete för deltagande medarbetare.  De metoder som används är intervjuer, enkäter och sjukskrivningsstatistik. Fortlöpande under projektet redovisas delrapporter och en slutrapport är färdig hösten 2014.