Hälsosamt inträde i arbetslivet (HINTA)
På alla Arbets- och miljömedicinska kliniker i landet har vi sett ett ökat behov av förebyggande insatser och ökade kunskaper inom området arbetsmiljö och medicinsk studie- och yrkesvägledning för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar hos unga. För att bättre kunna samordna våra insatser bildade AMM-klinikerna 2017 det nationella nätverket som nu har fått namnet HINTA, Hälsosamt INTräde i Arbetslivet. Alla AMM-kliniker i Sverige deltar och medverkar med olika professioner.Genom nätverket hoppas vi kunna påverka beslutsfattare och myndigheter för att möjliggöra ett hälsosamt inträde i arbetslivet och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi vill verka för att kompetensen inom medicinsk studie- och yrkesvägledning höjs både ute i skolorna, men även att ämnet ”medicinsk studie- och yrkesvägledning” ingår i högskolornas utbildningar till studie- och yrkesvägledare.

Förutom studie- och yrkesvägledare vill vi nå ut till elevhälsoteamen, lärare och yrkeslärare, handledare, skol- och universitetsledningen, primärvården och specialistvården t ex astma-KOL-team och barn- och ungdomsallergologer. Myndigheter, beslutsfattare och andra aktörer såsom Skolverket, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Prevent samt Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MyNak) tillhör också målgruppen.

Länkar:
www.jobbafrisk.se

Hade du nytta av sidans innehåll?