HESE (Health Effects of the School Environment) En europeisk skolstudie

År: 
2010 till 2013

Kontatakperson: Dan Norbäck

Under 2004-2005 genomfördes det första europeiska skolmiljöundersökningen. I ett EU-finansierat projekt in Sverige, Norge, Danmark, Italien och Frankrike mättes exponeringen i skolmiljön och relaterades till astma, allergier och påverkan på ögon och luftvägar hos mellanstadielever. Totalt undersöktes 46 klassrum i 21 skolor. I Sverige och Norge klarade skolorna i allmänhet ventilationsnormen, eftersom de flesta skolorna hade väl fungerande mekanisk ventilation. Skolorna i de andra länderna klarade inte alls ventilationsnormen (50 mg/m3) fanns ökad förekomst av väsningar i bröstet (´wheeze´) hos eleverna, och i klassrum med högre CO2 nivåer (>1000 ppm) fanns ökad förekomst av torrhosta på natten, och ´wheeze´. Det fanns även samband mellan förekomst av mögel DNA i damm i klassrumment, speciellt från mögelarten  Aspergillus versicolor och jordbakterien Streptomyces,  och luftvägssymtom men även lungfunktion hos skolbarnen. Vad gäller samband mellan luftvägshälsa och kemiska ämnen i luften i klassrummen har nyligen gjorts sambandsberäkningar. Ett samband kunde påvisas mellan halten toluen i luften och torrhosta och pip och väsningar i bröstet (”wheeze”) hos barnen. Projektet har avrapporterats 2006 till DG Sanco i EU. Projektledare var dr Piersante Sestini, Siena, Italien. Dan Norbäck var ansvarig för miljömätningarna samt lokal projektledare i Uppsala. En del av HESE-projektet studerade skolornas beredskap att hantera skolrelaterade astmaattacker hos astmatiska barn. Ingen av de undersökta 21 skolorna uppfyllde kriterier från USA och Australien för vas som kräva av en "astmavänlig skola".

Publikationer

Norbäck D, Sestini P, Elfman L, Wieslander L, Sigsgaard T, Canciani M, Ciarliegio G, Annesi-Maesano I, Nystad W, Viegi G, on behalf of the HESE group Health effects of the school environment (HESE): Indoor environment in primary schools in Italy, France, Denmark Norway and Sweden. Healthy Buildings 2006, 4-8 juni 2006, Lissabon

Ciarlegio G, Norback D, Wieslander G, Sigsgaard T, Bonlykke J, Annesi-Maesano I, Canciani M, Nystad W, Simoni M, Viegi G, Sestini P. Preparedness of European schools to cope with asthmatic children. Proceedings from 16th Annual Congress of the European Respiratory Society , 2-6 September, 2006, Munich (697s).

Simoni M, Annesii-Maeseano I, Sigsgaard T, Norback D,WieslanderG, Nystad W, Canciani M, Sestini P. School air quality related to dry cough, rhinitis and nasal patency in children. Eur Respir J 2010;35:742-9

Simoni M, Cai GH, Norback D, Annesi-Maesano I, Lavaud F, Sigsgaard T, Wieslander G, Nystad W, Canciani M, Viegi G; Sestini P. Total viable moulds and fungal DNA in classrooms and associations with respiratory health and pulmonary function of European schoolchildren. Pediatr Allergy Immunol 2011;22:843-852.

Simoni M, Annesi-Maesano, Sigsgaard T, Norbäck D, Wieslander G, Nystad W, Canciani M, Viegi G; Sestini P. Relationships between school indoor toluene and respiratory symptoms in childrenof five European Countries (HESE Study): preliminary analysis. To be presented at ERS 2012, Vienna, Austria, September 1-5 September 2012