Överarmsposition i sittande och stående under arbete och fritid bland arbetare i 13 olika yrken

År: 
2015 till 2016

Att arbeta med lyfta armar kan innebära en risk för besvär i nacke och skuldra. Ny teknik i form av prisvärda accelerometrar har gjort det möjligt att genomföra kostnadseffektiva exponeringsbedömningar av överarmselevation. Men det saknas referensdata och metoden behöver valideras.

Syftet är att se om man med heldagsmätningar av överarmselevation kan identifiera skillnader i exponering mellan arbete och fritid (sittande/stående) samt att beskriva referensvärden i 13 olika arbeten

Data från överarmsposition under 2-4 arbetsdagar per person på 200 personer från 13 olika arbeten kommer att analyseras.

Projektet sker i samarbete med Karolinska Institutet och Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljo i Danmark

Ansvarig på Arbets- och miljömedicin i Uppsala

Peter Palm