Psykosocial arbetsmiljö för piloter

År: 
2012 till 2016

Kontaktperson: Roma Runeson Broberg

Projektet avrapporterat 2013, se http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Musculoskeletal+symptoms+and+ps....

För närvarande pågår en studie om hälsan och den psykosociala miljön för piloter i Sverige. Muskuloskeletala symptom studeras utifrån arbetstrivsel, krav, kontroll och socialt stöd i arbetet (Karasek och Theorells modell), och ökad arbetstempo under de senaste 3 åren. Projektet är delvis inom ramen för ALF forskning och kommer att avrapporteras i början av 2013.