Psykosociala arbetsförhållanden: personlighetens roll för överengagemang i arbetet och känslor av arbetsglädje respektive olust inför arbete

År: 
2012 till 2016

Kontaktperson: Roma Runeson Broberg   

Projektet sker tillsammans med WOLF (WOLF står för Work, Lipids and Fibrinogen). Forskare, både nationella och internationella, deltar för att undersöka eventuella långtidseffekter (4- respektive 10-årsuppföljning) av personlighet och s.k. arbetsrelaterat överangagemang (WOC skala). En av medarbetarna i projektet är upphovsman till WOC skalan och vi startar ett samarbete kring ämnet personlighet och psykosociala faktorer som risk faktor för ohälsa i arbete. Resultaten förutses förbättra förståelse av personlighetens roll i samspelet med arbetsförhållanden, och sambandet med personernas känslomässiga förhållningssätt inför arbete och upplevelse av arbetslust.