System för hälsosamma arbetsplatser: Betydelse av samarbetsavtal mellan arbetsgivare och FHV

År: 
2013 till 2014

Kontaktperson: Magnus Svartengren

Bakgrund:

Ungefär två tredjedelar av arbetstagare har idag tillgång till FHV. Det är idag inte ovanligt med s.k. ”nollavtal” vilket innebär att verksamheten har avtal med vilka man skall samarbetar men att i princip varje enskild insats avropas. Kostnaden kan också tas direkt ur den lokala verksamhetsbudgeten. Vår bedömning är att expertinsatser inte sällan rekryteras i ett skede då medarbetaren redan är på god väg att tappa fotfästet på arbetsplatsen. Effekten skulle med stor sannolikhet vara väsentligt starkare med tidiga arbetsplatsnära och aktiverande insatser i samverkan mellan berörda aktörer där FHV kan vara en konsultativ funktion utan att ta över ansvaret. I vissa situationer finns förutsättningar för att skapa balans mellan krav och funktion. I andra fall kan funktionsnedsättningen vara stadigvarande och eller leda till kontinuerlig försämring av arbetsförmåga Det kan vara lämpligt att utnyttja expertresurser som företagshälsovård i delar av denna kontinuerliga process.

 

Syfte:

Målet för projektet är att belysa på vilket sätt och i vilken utsträckning utformningen av befintliga avtal mellan företagshälsovård och arbetsgivare styr arbetet vad gäller främjandet av tidiga arbetsplatsnära och aktiverande insatser i samverkan mellan berörda aktörer och särskilt vilken betydelse avtalen har för tidig rehabilitering.

 

Genomförande:

Projektet är indelat i två etapper: Ett antal avtal screenas för innehåll och 15-20 väljs ut för fördjupad analys av dokumentation (verksamhetsmål, policy, strategier, arbetsbeskrivningar eller motsvarande dokument). Därefter görs intervjuer med chefer och skyddsombud i de utvalda företagen för att undersöka hur avtalen påverkar/styr vilka tjänster företagshälsovården används för.

 

Litteratur:

- Axelsdotter Hök Å Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov –en fördjupning

http://www.prevent.se/

- Schmidt L, Sjöström J, Antonsson Ann-Beth Vägar till framgångsrikt samarbete med företagshälsovård B1990 Juni 2011. www.ivl.se

- Christian Ståhl, Katarina Kjellberg, Allan Toomingas, Carl Åborg, Kerstin Ekberg, Utvärdering av förordningen om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet. 2011-11-30

I projektet medverkar: Professor Magnus Svartengren projektledare Sofia Åström Paulsson företagsläkare/doktorand Tomas Eriksson sjukgymnast Margareta Torgén överläkare samtliga från AMM Uppsala, Marianne Parmsund projektassistent AMM Stockholm, Lisa Schmidt doktorand IVL, Åsa Axelsdotter Hök Humla Konsult och Teresia Nyman forskare KI.

Projektet har anslag från Försäkringskassan