Projekt

Ett av våra viktigaste uppdrag är ta fram ny kunskap om olika miljöfaktorers betydelse för hälsa!

Vi genomför projekt inom arbetsmiljö, inomhusmiljö och yttre miljö, och exponeringarna kan vara såväl fysiska, kemiska, biologiska, psykosociala som organisatoriska.

Vi använder både kvantitativa och kvalitativa metoder och gör epidemiologiska studier, experimentella studier och interventionsstudier samt utvecklar nya mätmetoder.

Här hittar du information om våra pågående och avslutade projekt. Här finns även uppgifter till kontaktpersoner och länkar till publikationer från de olika projekten.

2006 - 2012

Hästen i samhällsplaneringen

Syftet med projektet var att studera spridningen av hästallergen från stall och hur detta kan minimeras genom lämpliga skyddsåtgärder.

LÄS MER

1999 - 2004

HAKuL. Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting

Under tre år följdes hälsa, livsstil, arbetsförhållanden och arbetslust hos ca 9000 anställda i sex kommuner och fyra landsting med hjälp av upprepade enkäter. Resultaten låg till grund för hälsofrämjande, preventiva och rehabiliterande åtgärder.

LÄS MER

Hade du nytta av sidans innehåll?