Den viktiga inomhusmiljön, Allergifakta 2010. Engvall K, Smedje G. Astma och Allergiförbundet samt Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond, Stockholm 2009.

Hade du nytta av sidans innehåll?