Infoblad: Gravid på arbetsplatsen: Information om arbetsmiljörisker under graviditet >> (klickbar)

Gravida ska inte utsättas för arbetsmiljöfaktorer som kan skada det ofödda barnet eller öka risken för graviditetskomplikationer. Svensk arbetsmiljölagstiftning ger starkt stöd för skyddande åtgärder och det är arbetsgivarens ansvar att se till att dessa införs.

Hade du nytta av sidans innehåll?