Vägen Framåt – tillsammans förebygger vi vibrationsskador

Varje år drabbas ett stort antal arbetstagare av vibrationsskador i arbetet. För att minska antalet skadade behöver de förebyggande åtgärderna samordnas.
Den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården (FHV), är arbetsgivare eller skyddsombud.
Här beskrivs FHVs och de arbets- och miljömedicinska (AMM) klinikernas åtaganden samt Arbetsmiljöverkets (AV) arbete.

Hade du nytta av sidans innehåll?