1. Wålinder R, Norbäck D, Carlsson E, Venge P, Wilander E. Objektiva undersökningsmetoder för näsa och ögon-en känslig metod för att studera miljöpåverkan i inomhusmiljöer? Hygiea (1993); 102: 119.
 2. Wålinder R, Norbäck D, Wieslander G, Erwall C, Venge P. Akustisk rhinometri och nasallavage-samband mellan skolmiljö och objektiva undersökningsfynd. Hygiea (1994); 103:116.
 3. Wålinder R, Rylander R. Reaktioner i nässlemhinnan efter inandning av endotoxin och (1,3)-b-D-glukan. Hygiea (1994); 103: 116.
 4. Nihlen A, Wålinder R, Löf A, Johansson G. MTBE-Toxikokinetik och akuta effekter hos människa. Hygiea (1994); 103: 118.
 5. Nihlén A, Wålinder R, Löf A, Johanson G.Toxikokinetiska och irritativa effekter av metyl tertiär-butyl eter hos människa  Ingår i: Resuméer mm / 43. Nordiske arbeidsmiljömöte, 28.-30. august 1994, Loen, Norge, Oslo, Statens arbeidsmiljöinstitutt, (1994), s. 168.
 6. Nihlén A, Wålinder R Löf A, Johanson G. Toxicokinetics and irritative effects of methyl tertiary-butyl ether in man. Ingår i: Program and abstracts / Sixth Conference of the International Society for Environmental Epidemiology and Fourth Conference of the International Society for Exposure Analysis, ISEE/ISEA, September 18-21, 1994, Research Triangle Park, North Carolina, (1994), 1 s.
 7. Wålinder R. NIOH and NIOSH Basis for an Occupational Health Standard. 2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol. Arbete och Hälsa, vetenskaplig skriftserie (1994); 10: 1-19.
 8. Wålinder R, Norbäck D, Wieslander G, Smedje G, Venge P. Skolmiljö och inflammatorisk reaktion i nässlemhinnan. Hygiea (1995); 104: 127-128.
 9. Friis L, Edling C, Wålinder R. Cancer bland personalen vid Forsmarks kraftgrupp AB. Rapport från Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala 1996:7.
 10. Friis L, Wålinder, Edling C. Testikelcancer i Smedjebacken och Ludvika 1975 – 1993. Rapport från Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala 1996:6.
 11. Wieslander G, Erwall C, Norbäck D, Venge P, Wålinder R. Effekter på nässlemhinnan och symtomförändring vid inflyttning i nymålade kontorslokaler. Hygiea (1996); 105: 132.
 12. Wålinder R, Erwall C, Norbäck D, Smedje G, Wieslander G. Akustisk rhinometri och svullnad av nässlemhinnan hos skolpersonal i relation till skolmiljön. Hygiea (1996); 105: 132.
 13. Wålinder R, Norbäck D, Wieslander G, Smedje G, Erwall C. Nasal swelling, lavage, and the indoor environment in schools. Allergistämma-96; Folkhälsoinstitutets rapportserie (1996):12:131.
 14. Wålinder R, Norbäck D, Wieslander G, Smedje G, Erwall C. Nasal Congestion in Relation to Low Air Exchange Rate in Schools-Evaluation by Acoustic Rhinometry. Acta Otolaryngol (Stockh); (1997);117:724-727.
 15. Wålinder R, Norbäck D, Wieslander G, Smedje G, Erwall C. Nasal mucosal swelling in relation to low air exchange rate in schools. Indoor Air (1997); 7: 198-205.
 16. Nihlen A, Wålinder R, Löf A, Johanson G. Experimental exposure to methyl tertiary-butyl ether II. Acute effects in humans. Toxicology and Applied Pharmacology (1998); 148:281-287.
 17. Wålinder R, Norbäck D, Wieslander G, Smedje G, Erwall C, Venge P. Nasal patency and biomarkers in nasal lavage-the significance of air exchange rate and type of ventilation in schools. International Archives of Occupational and Environmental Health (1998); 71:479-486.
 18. Wålinder R, Norbäck D, Johansson G. Pulmonary reactions after exposure to 3-methylfuran vapour, a fungal metabolite. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease (1998); 2(12): 1037-1039.
 19. Wålinder R, Ernstgård L, Gullstrand E, Johanson G, Norbäck D, Venge P, Wieslander G. Acute effects in healthy subjects after experimental exposure to four volatile compounds associated with water-damaged buildings and microbial growth. In: proceedings of the 8th International Conference on Indoor Air Quality & Climate. Edinburgh, (1999). pp 606-611.
 20. Wålinder R, Friis L. Medicinsk utredning av inomhusrelaterad ohälsa. Enheten för arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Rapport från Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala (1999):5. 26 s., 80 ref.
 21. Wålinder R, Norbäck D, Wieslander G, Smedje G, Erwall C, Venge P. Nasal patency and biomarkers in nasal lavage in relation to settled dust and cleaning routines in schools. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health  (1999); 25: 137-143.
 22. Wieslander G, Norbäck D, Nordström K, Wålinder R, Venge P. Nasal and ocular symptoms, tear film stability,and biomarkers in nasal lavage, in relation to building dampness and building design in hospitals. Int Arch Occup Environ Health 72 (1999) 7, 451-461.
 23. Wieslander G, Norbäck D, Wålinder R, Erwall C, Venge P. Inflammatory markers in nasal lavage and nasal symptoms in relation to migration to a newly painted office building-a longitudinal study. Int Arch Occup Environ Health 72 (1999) 8, 507-515.
 24. Högman M, Hedenström H, Holmkvist T, Håkansson L, Ludviksdottir D, Merilainen P, Wålinder R. Rökare höjer sina halter av kvävemonoxid (NO) i luftvägar efter 4 veckors rökstopp. Hygiea (1999); 108: 218-219.
 25. Nordström K, Norbäck D, Wieslander G, Wålinder R. The effect of building dampness and type of building on eye, nose and throat symptoms in Swedish hospitals. Journal of Environmental Medicine (1999) 1: 127-135.
 26. Wålinder R. Nasal reactions and the school environment. Nasal patency and lavage biomarkers in relation to ventilation, cleaning and some indoor air pollutants. Uppsala dissertation from the faculty of medicine 875, Uppsala University (1999). ISSN 0282-7476. ISBN 91-554-4570-5.
 27. Norbäck D, Wålinder R, Wieslander G, Smedje G, Erwall C, Venge P. Indoor air pollutants in schools: nasal patency and biomarkers in nasal lavage fluid. Allergy (2000); 55: 163-170.
 28. Norbäck D, Wieslander G, Nordström K, Wålinder R, Venge P. The effect of air humidification on symptoms and nasal patency, tear film stability, and biomarkers in nasal lavage: a 6 weeks’ longitudinal study. Indoor Built Environ (2000); 9: 28-34.
 29. Norbäck D, Wieslander G, Nordström K, Wålinder R. Asthma symptoms in relation to measured building dampness in upper concrete floor construction, and 2-ethyl-1-hexanol in indoor air. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease (2000); 4(11): 1016-1025.
 30. Wålinder R. Luftvägsbesvär hos elever och personal i ostädade skolor. Incitament (2000); No 3: 232-236.
 31. Norbäck D, Wieslander G, Wålinder R, Nordström K. Buildings from the 90s. Healthier than older buildings, but the school environment gives cause for concern. Swedish Building Research (2000); No 1: 4-6.
 32. Wålinder R, Norbäck D, Wieslander G, Erwall C, Venge P. Influence of personal factors on nasal patency and lavage biomarkers in white collar workers. Rhinology (2000); 38: 130-135.
 33. Wålinder R, Norbäck D, Wieslander G, Smedje G, Erwall C, Venge P. Acoustic rhinometry in epidemiological studies-Nasal reactions in Swedish schools. Rhinology 2000; S16: 59-64.
 34. Wålinder R, Norbäck D, Wieslander G, Smedje G, Venge P. Acoustic rhinometry and lavage biomarkers in relation to some building characteristics in Swedish schools. Indoor Air (2001); 11: 2-9.
 35. Wålinder R, Wieslander G, Norbäck D, Wessen B, Venge P. Nasal lavage biomarkers: the effect of water damage and microbial growth in an office building. Archives of Environmental health. An International Journal (2001); 56 (No 1): 30-36.
 36. Wålinder R, Norbäck D, Wieslander G. Hälsoeffekter av trafikmiljön i centrala Uppsala. Rapport från Miljökontoret, Uppsala kommun, november 2001. URL http://www.uppsala.se/upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Vard_o_halsa/lufthalsa.pdf
 37. Högman M, Holmkvist T, Wålinder R, Meriläinen P, Ludviksdottir D, Håkansson L, Hedenström H. Increased nitric oxide elimination from the airways after smoking cessation. Clinical Science (2002) 103, 15-19.
 38. Mattson M, Smedje G, Holmquist L, Vesterberg O, Wålinder R. Mixing and displacement ventilation compared in classrooms; distribution of particles, cat allergen and CO2. Proceedings from Healthy Buildings 2003, Vol 2, 458-464.
 39. R Wålinder, L Benson, D Norbäck, C Solander, G Wieslander Miljöfysiologisk påverkan av trafikrelaterat buller och luftföroreningar på boendes hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) och blodtryck. Läkarstämman 2003.
 40. Persson G, Olson A, Åberg P, Aringer L, Wålinder R, Surakka J, Synwoldt U. Hyttmiljö – Luftkvalitet En undersökning av ventilationssystem och luftkvalitet i skogsmaskiner. Arbetsmiljöverket (2003), Rapport 2003:7.
 41. Elfman L, Wålinder R, Riihimäki M, Pringle J. Undersökning av stallmiljön och dess betydelse för uppkomst av luftvägssjukdom hos människor och hästar. Läkarstämman 2004.
 42. Elfman L, Wålinder R, Riihimäki M, Pringle J. Indoor environment in stables-impact on human and equine airway tests and biomarkers. World Allergy Congress 2005.
 43. Läkartidningen 2005 nr 45 sid 3399-400 Arbetsmiljöverkets föreskrifter ger inte fritt fram för att drogtesta skolelever. Av Robert Wålinder
 44. Läkartidningen 2005 nr 46 sid 3481 Replik: Frivillighet och evidens av Robert Wålinder
 45. Wålinder R, Ernstgård L, Johanson G, Norbäck D, Venge P, Wieslander G. Acute effects of a fungal volatile compound. Environment Health Perspectives. 2005. 113;12:1775-1778.
 46. Wålinder R. Dags att avskaffa sjuka hus-syndromet som klinisk diagnos. Läkartidningen 2006 nr 9 sid 662.
 47. Wålinder R, Gunnarsson K, Runeson R, Smedje G. Physiological and psychological stress reactions in relation to classroom noise. Scand j Work Environ Health. 2007. 13;4:260-266.
 48. Andréasson S N, Anundi H, Sahlberg B, Ericsson C-G, Wålinder R, Enlund G,  Påhlman L, Mahteme H. Peritonectomi with high voltage electrocautery generates higher levels of ultrafine smoke particles. Eur J Surg Oncol. 2008. Open access doi: 10.1016/j.ejso.2008.09.002
 49. Wålinder R, Ernstgård L, Norbäck D, Wieslander G, Johanson G. Acute effects of 1-octen-3-ol, a microbial volatile organic compound (MVOC)- An experimental study. 2008. Toxicology Letters 181;141-147.
 50. Rehfisch P, Wålinder R. Klinik och vetenskap, ABC om Vibrationsskador. Läkartidningen. 2009. 106;7:439-442.
 51. Elfman L, Riihimäki M, Pringle J, Wålinder R. Influence of horse stable environment on human airways. Journal of Occupational Medicine and Toxicology 2009, 4:10. Open access. Doi:10.1186/1745-6673-4-10
 52. Hogstedt C, Smedje G, Wålinder R. Buller och ohälsa bland personal I skola och förskola. Rapport från Arbets- och miljömedicin 2009:2.
 53. Smedje G, Elfman L, Wålinder R. Åtgärder för att minska damm och allergen i skolan – effekt på allergibesvär och miljö. Rapport från Arbets- och miljömedicinnr 4/2009

 54. Ernstgård L, Norbäck D, Nordquist T, Wieslander G, Wålinder R, Johanson G. Acute effects of exposure to 1 mg/m3 of vaporized 2-ethyl-1-hexanol in humans. Indoor Air. 2010. 20:168-175.

 55. Lena Elfman, Robert Wålinder, Miia Riihimäki and John Pringle. Air Quality in horse stables in Chemistry, Emission Control, Radioactive Pollution and Indoor Air Quality, ISBN 978-953-307-316-3, edited by Nicolas Mazzeo http://www.intechopen.com/articles/show/title/air-quality-in-horse-stables

 56. Robert Wålinder,  Miia Riihimäki, Susanne Bohlin, Carl Hogstedt, Tobias Nordquist, Amanda Raine, John Pringle, Lena Elfman. Installation of mechanical ventilation in a horse stable: effects on air quality and human and equine airways. Environmental Health and Preventive Medicine. (2011) 16:264–272. DOI: 10.1007/s12199-010-0195-5.

 57. Smedje, G, M Mattsson, and R Wålinder. “Comparing Mixing and Displacement Ventilation in Classrooms: Pupils’ Perception and Health.” Indoor Air 21, no. 6 (December 2011): 454–461. doi:10.1111/j.1600-0668.2011.00725.x.

 58. Wålinder R, Radiation doses to Swedish nuclear workers and cancer incidence in a nuclear power plant. 17th Hiroshima International Symposium. Lessons from unhappy events in the history of nuclear power development. January 25th – 26th, 2012. Kojin-Kaikan, Kasumi campus of Hiroshima University.

 59. Tondel M, Wålinder R, Lampa E. A 24-year follow-up of malignancies in Sweden after the Chernobyl nuclear power accident in 1986. 17th Hiroshima International Symposium. Lessons from unhappy events in the history of nuclear power development. January 25th – 26th, 2012. Kojin-Kaikan, Kasumi campus of Hiroshima University.

 60. Ernstgård, L, D Norbäck, T Nordquist, G Wieslander, R Wålinder, and G Johanson. “Acute Effects of Exposure to Vapors of 3-methyl-1-butanol in Humans.” Indoor Air (August 8, 2012). doi:10.1111/ina.12002.

 61. Alinaghizadeh H, Tondel M, Walinder R. Cancer incidence in northern Sweden before and after the Chernobyl nuclear power plant accident. Radiat Environ Biophys. 2014;53(3):495–504. http://link.springer.com/article/10.1007/s00411-014-0545-6/fulltext.html

 62. Alinaghizadeh, Hassan, Robert Wålinder, Eva Vingård, and Martin Tondel. “Total Cancer Incidence in Relation to 137Cs Fallout in the Most Contaminated Counties in Sweden after the Chernobyl Nuclear Power Plant Accident: A Register-Based Study.” BMJ Open 6, no. 12 (December 20, 2016): e011924. doi:10.1136/bmjopen-2016-011924. http://bmjopen.bmj.com.ezproxy.its.uu.se/content/6/12/e011924

 63. M. Jönsson, M. Tondel, M. Isaksson, R. Finck, R. Wålinder, A. Mamour, C. Rääf. ”Modelling the external radiation exposure from the Chernobyl fallout using data from the Swedish municipality measurement system”, Journal of Environmental Radioactivity, vol. 178, s. 16–27, nov. 2017.

 64.  

  M. Tondel, C. Rääf, R. Wålinder, A. Mamour, M. Isaksson, ”Estimated lifetime effective dose to hunters and their families in the three most contaminated counties in Sweden after the Chernobyl nuclear power plant accident in 1986 – A pilot study”, Journal of Environmental Radioactivity, vol. 177, s. 241–249, okt. 2017.

 65. Tondel M, Granath G, Wålinder R. 137Cs activity in Sweden after the Chernobyl Nuclear Power Plant accident in relation to quaternary geology and land use. Applied Geochemistry. 01 december 2017;87(Supplement C):38–43.
 66. Lödge A, Rudolfsson G, Runeson Broberg, R, Rask-Andersen A, Wålinder R, Arakelian E. I am quitting my job. Specialist nurses in perioperative context and their experiences of the process and reasons to quit their job.International Journal for Quality in Health Care. 2018, 1–8. doi: 10.1093/intqhc/mzy023
 67. Taloyan M, Alinaghizadeh H, Theobald H, Wålinder R. Poor physical function, relationship problems and alcohol usa are predictors of increased overall mortality in Swedish cancer patients: 27-years follow-up study in Stockhol County. J of Cancer Policy. 2018;16:52-56. https://doi.org/10.1016/j.jcpo.2018.04.003
 68. Arakelian, Erebouni, Gudrun Rudolfsson, Anna Rask-Andersen, Roma Runeson-Broberg, and Robert Walinder. ‘I Stay-Swedish Specialist Nurses in the Perioperative Context and Their Reasons to Stay at Their Workplace.’ Journal of Perianesthesia Nursing : Official Journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses, 15 November 2018. https://doi.org/10.1016/j.jopan.2018.06.095.
 69. Wålinder, Robert. Environmental Health Surveillance for Health Risk Assessment Following Radionuclear Release. In: Risk Assessment. Riejeka, Croatia 2018. ISBN 978-953-51-3798-6.
 70. Walinder, Robert, Roma Runeson-Broberg, Erebouni Arakelian, Tobias Nordqvist, Andreas Runeson, and Anna Rask-Andersen. ‘A Supportive Climate and Low Strain Promote Well-Being and Sustainable Working Life in the Operation Theatre.’ Upsala Journal of Medical Sciences 123, no. 3 (September 2018): 183–90. https://doi.org/10.1080/03009734.2018.1483451.

Hade du nytta av sidans innehåll?