TIPPA

Kontaktpersoner AMM Uppsala: Tomas Eriksson och Peter Palm.

Kartläggnings- och bedömningsinstrument av fysisk förmåga vid smärta
 
Användningsområde
TIPPA är ett testinstrument för bedömning av fysisk förmåga i vardagliga aktiviteter avsett för patienter med långvarig muskuloskeletal värk. Genom standardisering av testet enligt en fastställd manual kan man jämföra resultat före och efter en intervention.

Beskrivning
TIPPA har utvecklats i kliniskt arbete år 1996 – 2004 vid Arbetsrehabcentrum i Primärvården i Göteborg. Det är ett instrument för kartläggning och bedömning av patientens fysiska förmåga i utvalda vardagsaktiviteter samt patientens egen bedömning av sin aktuella fysiska förmåga. TIPPA består av fyra variabler:

  • Patientens bedömning av sin aktuella fysiska förmåga.
  • Bedömning av patientens aktuella fysiska förmåga, i nio aktiviteter, av sjukgymnast.
  • Patientens skattning av sin upplevda ansträngning.
  • Bedömning av smärtbeteende av sjukgymnast.

Smärtan mäts på en VAS-skala före och efter testet. Testresultaten sammanställs och visas som en profil för såväl kvinnor som män. Sjukgymnasten, som utfört testet, gör också en sammanfattande bedömning efter genomförd test.

Styrkor
Standardiserat testinstrument med aktiviteter som de flesta känner igen och kan utföra. Har en manual som är lätt att använda. Kan användas på både kvinnor och män i arbetsför ålder. Genom att använda TIPPA kan man relativt snabbt screena av patientens fysiska styrkor och svagheter. TIPPA kräver inte någon avancerad utrusning. 

Begränsningar
Referensgruppen behöver utvecklas och omfatta fler friska personer.Tippa mäter aktuell fysisk förmåga generellt i ett urval av aktivteter, inte mot något speciellt arbete. Observera att TIPPA därför i sig inte är ett test på fysisk arbetsförmåga eftersom kopplingen till arbetets krav saknas i TIPPA.

Rätt att använda
Testinstrumentet är utvecklat av leg. sjukgymnast Minaj Misshagi-Wedefalk. För att få använda instrumentet behöver man vara leg. sjukgymnast och gå en heldagskurs.   

Länk
http://www.tippa-info.se/  

Referens
Misshagi-Wedefalk M., Lindh M., Nordholm L., Schön-Ohlsson C. Test Instrument for Profile of Physical Ability = TIPPA – Ett testbatteri för kartläggning och bedömning av fysisk förmåga avsett för patienter med långvarig muskuloskeletal värk. Nordisk fysioterapi 2004;8:74-83.