Arbete med joniserande strålning för företagshälsovård m.fl. – Webbkurs

Datum: 8 december 2020

Tid: 08.45-15.00

Kostnad: Kostnadsfritt

Plats: Digitalt via zoom

Maximalt antal deltagare: Obegränsat

Målgrupp:
Vårdpersonal, företagshälsovård, läkare, sköterskor

Kostnad:
Kostnadsfritt

Anmälan:   
Klicka här 
Zoomlänk skickas innan 8 december via e-post

Föreläsare:
Prof Magnus Svartengren, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset/Uppsala Universitet
Alexander Englund, sjukhusfysiker, Akademiska sjukhuset
Martin Tondel, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset/Uppsala Universitet
Robert Wålinder, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset/Uppsala Universitet

Program: 
08.45–0 9.00 Välkommen och introduktion
09.00–10.00  Dosbegrepp och dosimetri. Helkropps- och delkroppsdoser. Skattning av ögondoser .  Nationella dosregistret (Alexander Englund)
10.00–10.15 Rast
10.15–11.00 Akut och kronisk strålskada (Martin Tondel)
11.00–11.45 Arbetsfördelning mellan SSM och Arbetsmiljöverket samt medicinsk riskbedömning vid arbete med joniserande strålning (Magnus Svartengren)

11.45–13.00 Lunch

13.00–13.30 Tjänstbarhetsintyg för arbetstagare i kategori A (Robert Wålinder)
13.30–14.30 Fallövningar med tjänstbarhetsbedömningar (Robert Wålinder/Martin Tondel/Magnus Svartengren)
14.30–15.00 Fallgenomgång. Sammanfattning, utvärdering och avslutning.

Litteratur:
SSMFS 2018:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning.

Vägledningsdokumentet till SSMFS 2018:1 

Läkarintyget till SSMFS 2018:1

Strålskyddsförordningen 2018:506

Internetmedicin. Kärnkraftsolycka, akut strålningssjuka. Martin Tondel, Arbets- och miljömedicin/Akademiska Sjukhuset, Uppsala. 

________________________________________________________________________________

Kontaktpersoner:
Kursen

Robert.walinder@akademiska.se

Zoom
Tobias.nordquist@akademiska.se

Administration
Lenita.oqvist@akademiska.se

 

Hade du nytta av sidans innehåll?