Att skapa säkra personförflyttningar - Webbinarium

Datum: 
fre, 2021-04-16

Presentation
Att skapa säkra personförflyttningar, Charlotte Wåhlin, Sebastian Buck       _____________________________________________________________________________

Kl 13.00-15.00
Vård- och arbetsskador är vanligt förekommande inom både regional och kommunal hälso- och sjukvård.  För vårdpersonal kan det handla om skador som uppstår vid hot och våldssituationer, belastningsskador och fallskador. Vid seminariet kommer föreläsarna att presentera aktuell forskning kring riskbedömning och åtgärder som kan bidra till säkra personförflyttningar.

Tillsammans lyfter vi exempel och diskutera hur samverkan kan ske mellan chef, vårdpersonal, skyddsombud och företagshälsovård samt övriga expertresurser.

Presentation av föreläsare:  
Charlotte Wåhlin är docent/ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping samt adjungerad lektor vid Linköpings Universitet. Hon arbetar med ergonomiska exponeringsutredningar, forskning och undervisning. Hon är forskningsledare för projektet ”Patient and Workers Safety Study” (PAWSS): www.regionostergotland.se/PAWSS

Sebastian Buck är doktorand/ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping. Han arbetar med ergonomiska exponeringsutredningar, forskar inom området personförflyttningar med fokus på riskbedömning och åtgärder för att skapa säkra personförflyttningar.

Plats:
Via zoom - länk skickas via e-post innan seminariet

Anmälan
Klicka här

Kontaktperson:
Teresia Nyman