Introduktionsutbildning i Krav- och Funktionsschema

Datum: 
ons, 2021-05-05

Tid: 13.00-16.00

Plats: Digitalt via Zoom

Krav- och Funktionsschema (KOF) är en metod för samverkan kring en anställds arbetsförmåga som utgår från ett möte mellan den anställde och dennes närmste chef. Mötet genomförs som ett strukturerat samtal där deltagande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal förbereder mötet, leder samtalet, dokumenterar och sammanfattar.

”Krav och Funktionsschema” (KOF) syftar till att undersöka och kartlägga obalanser mellan krav som ställs i befintligt arbete och den anställdes funktionsförmåga, samt ge underlag för att identifiera lämpliga åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering.

KOF kan användas i alla typer av verksamheter och yrken för att tidigt komma igång med åtgärder vid tecken på sviktande arbetsförmåga eller vid uppföljning av rehabiliteringsåtgärder.

Utbildningens upplägg
Utbildningen, som är en halvdag, sker digitalt och varvar föreläsningar med gruppdiskussioner. Den kommer att beröra arbetsförmåga som begrepp, sammanhanget som KOF genomförs i och det praktiska utförandet av KOF. Efter kursen är du redo att använda dig av Krav- och Funktionsschema i din kliniska vardag.

Anmälan   
Zoomlänk till utbildningen och mer detaljerat schema för dagen skickas ut närmare kursdagen.

Kontaktperson: 
Therese Hellman, therese.hellman@medsci.uu.se