MEBA - Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete

Datum: 
ons, 2021-11-17

2-DAGARS KURS (ändrade datum)
Onsd 17/11
Webb-baserad teoretisk del, kl 13.30-15.00

Onsd 24/11 
Praktisk del i Uppsala, kl 09-15.00

MEBA är en strukturerad klinisk undersökningsmetod för undersökning av besvär i nacke, armar, händer och/eller ländrygg. 

Målgrupp:
Ergonomer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, läkare och naprapater främst verksamma inom företagshälsovård.
 
Kursinnehåll:
Kursen består av en web-baserad teoretisk del och en praktisk del. Den praktiska delen genomförs i en möteslokal på Hubben, Dag Hammarskjölds Väg 38,Uppsala Science Park. 
 

Kostnad:
2500 kr (exkl moms)  inkluderande kursmaterial, lunch och kaffe.

Kursansvarig:
Jenny Gremark Simonsen, ergonom vid Arbets- och Miljömedicin Syd
 
Vid frågor kontakta: