Medicinska effekter av strålning

Datum: 5 oktober 2021 - 7 oktober 2021

Tid: Dagtid

Kostnad: 5200 kr exkl moms

Plats: Arbets- och miljömedicin i Göteborg

Maximalt antal deltagare: 25

Kursen är ett samarbete med Arbes- och miljömedicin i Göteborg.
Mer info

Hade du nytta av sidans innehåll?