Hur kan vi förebygga vibrationsskador?

Datum: 
fre, 2019-05-10

Kl 13.00-16.00 (inkl fikapaus)

Arbete med vibrerande handverktyg kan leda till bestående skador i händer och armar.
Tyvärr möter vi på vår patientmottagning många patienter som har drabbats av skador som hade kunnat förebyggas om det förebyggande arbetet hade fungerat bättre. Med detta seminarium vill vi diskutera, och sprida kunskap om hur arbetsplatser, företagshälsovård och verktygstillverkare kan arbeta tillsammans med att förebygga vibrationsskador.

Program:
Vibrationsskador

Föreläsare Robert Wålinder, överläkare, Arbets- och miljömedicin
Vad är en vibrationsskada?, vad säger lagstiftningen och hur kan arbetsgivare och företagshälsovård arbeta med frågan?

Riskbedömning
Föreläsare Peter Palm, ergonom, Arbets- och miljömedicin
Hur bedömer man exponering i praktiken?

Verktyg behöver inte vibrera
Föreläsare Hans Lindell, industridoktorand, Chalmers och RISE
Hans har 29 års erfarenhet av att arbeta med hur man kan minska hand-arm vibrationer.
Hans kommer att tala om hur man kan minska risken för vibrationsskador bland annat utifrån projektet “Noll vibrationsskador” där målet är att ta bort vibrationsskadorna genom att skapa bättre verktyg. Hans kommer också beröra brister i dagens standard för bedömning av vibrationer.

Lokal
Arbets och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala
Hitta hit

Anmälan
Klicka här 
Anmälan är lika med bindande. Platsen kan överlåtas till kollega.

Kostnad
300 kr exkl moms

Kontaktperson
Peter Palm, peter.palm@medsci.uu.se
Robert.Wålinder, robert.walinder@akademiska.se
Kristina Eliasson, kristina.eliasson@medsci.uu.se