Webbinarium - Introduktionsutbildning i Krav- och Funktionsschema

Datum: 
tors, 2021-10-21

21 oktober 2021(eftermiddag) och
2 december (för- eller eftermiddag)

Krav- och Funktionsschema (KOF) är en metod för samverkan kring en anställds arbetsförmåga som utgår från ett möte mellan den anställde och dennes närmste chef. Mötet genomförs som ett strukturerat samtal där deltagande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal förbereder mötet, leder samtalet, dokumenterar och sammanfattar.

”Krav och Funktionsschema” (KOF) syftar till att undersöka och kartlägga obalanser mellan krav som ställs i befintligt arbete och den anställdes funktionsförmåga, samt ge underlag för att identifiera lämpliga åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering.

KOF kan användas i alla typer av verksamheter och yrken för att tidigt komma igång med åtgärder vid tecken på sviktande arbetsförmåga eller vid uppföljning av rehabiliteringsåtgärder.

Tidsåtgång
Två halvdagar

Kostnad
Kostnadsfritt

Utbildningens upplägg
Utbildningen, som är två halvdagar, sker digitalt och varvar föreläsningar med gruppdiskussioner. Den första dagen sker i helgrupp och fokuserar på arbetsförmåga som begrepp, samt bakgrund och genomförande av KOF. Vid den andra dagen delas deltagarna upp i två grupper beroende på inom vilken verksamhet man arbetar. Denna dag fokuserar på i vilka sammanhang KOF är användbart samt din roll som samtalsledare. Vid detta tillfälle delas även erfarenheter av praktisk tillämpning från såväl kursledare som kursdeltagare. Exakt tid (för- eller eftermiddag) för den andra dagen meddelas i samband med kursdag 1.

Efter kursen är du redo att använda dig av Krav- och Funktionsschema i din kliniska vardag.

Anmälan 
(Zoomänk till utbildningen och mer detaljerat schema för dagen skickas ut närmare kursdagen).

Kontaktperson
therese.hellman@medsci.uu.se