Webbinarium - Medicinska risker och samverkan vid kemikalieolyckor

Datum: 
fre, 2021-11-12

Kl 12.30-15.30

Samhällets olika aktörer behöver samverka vid större kemikalieolyckor. Räddningstjänsten, sjukvården och frivilligorganisationer kan komma att bli inblandade när det oväntade inträffar. Det kommer att finnas stort behov av information till allmänheten. I Uppsala län finns flera så kallade Sevesoanläggningar vilket är företag som hanterar särskilt farliga kemikalier och som därför omfattas av särskild lagstiftning och tillsyn. Tidigare beredskapsövningar har visat att kommunikation mellan de olika aktörerna ofta utgör en utmaning. Arbets- och miljömedicin har därför tagit initiativ till detta seminarium för att diskutera hur vi bygger nätverk och lär av varandra.
 
 

Pris
Kostnadsfritt

Lokal
Webbinarium - Zoominloggning skickas per epost innan seminariet

Målgrupper 
Länsstyrelsen, Kommuner, Räddningstjänst, regionens katastrofberedskap, CBRNE-ansvariga i sjukvården, ST-läkare, företagshälsovård, miljö- och säkerhetsansvariga på Sevesoanläggningar, Säkerhetsföretag m.fl.

Kontaktpersoner
martin.tondel@medsci.uu.se

mario.sanca@medsci.uu.se