Webbinarium för ST-läkare - Inomhusmiljö

Datum: 
tis, 2021-11-23

På tisdagar kl. 13:00 -14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare både inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin.
Alla intresserade är dock såklart välkomma!

Tema:
Inomhusmiljö

Föreläsare: 
Överläkare Robert Wålinder, AMM Uppsala

Hur du deltar (zoom - logga in med ditt för- och efternamn):
Klicka här

Intyg:
Vid önskemål om intyg maila pia.rehfisch@akademiska.se de tillfällen du deltar.
Därefter får du ett samlingsintyg över dina deltagande föreläsningar efter sista terminsföreläsningen.

Presentationer:
Ges vid föreläsningstillfället annars kontakta pia.rehfisch@akademiska.se

______________________________________________________________

Kontaktperson:
Pia Rehfisch, överläkare pia.rehfisch@akademiska.se  
Arbets- och miljömedicin, Uppsala

Martin Andersson, överläkare martin.andersson@regionvasterbotten.se
A
rbets- och miljömedicin, Umeå