Webbinarium för ST-läkare - Miljökänslighet

Datum: 
tis, 2021-08-24

På tisdagar kl. 13:00 -14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare både inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin. Alla intresserade är dock
såklart välkomma!

Dagens tema: Miljökänslighet och handläggning av miljökänsliga patienter 
Observera  två pass! 13.00-13.45 + 14.00-14.45

Föreläsare:
Överläkare Martin Tondel, AMM Uppsala
Psykolog Åsa Stöllman, AMM Uppsala

Hur du deltar (teams): 
Klicka här

______________________________________________________________

Kontaktperson:

Pia Rehfisch, överläkare pia.rehfisch@akademiska.se
A
rbets- och miljömedicin, Uppsala

Martin Andersson, överläkare martin.andersson@regionvasterbotten.se
A
rbets- och miljömedicin, Umeå