Webbinarium för ST-läkare - Post covid

Datum: 
tis, 2021-10-05

På tisdagar kl. 13:00 -14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare både inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin.
Alla intresserade är dock såklart välkomma!

Föreläsare: 
Läkare Marta Kisiel, AMM Uppsala 

Tema:
''Post Covid efter mild covid-19 infektion - kvarstående symptom samt hur de påverkar det dagliga livet och arbetsförmågan''

Hur du deltar (zoom - logga in med ditt för- och efternamn): 
Klicka här

Intyg:
Vid önskemål om intyg maila pia.rehfisch@akademiska.se de tillfällen du deltar.
Därefter får du ett samlingsintyg över dina deltagande föreläsningar efter sista terminsföreläsningen.

Presentationer:
Ges vid föreläsningstillfället annars kontakta pia.rehfisch@akademiska.se

______________________________________________________________

Kontaktperson:
Pia Rehfisch, överläkare pia.rehfisch@akademiska.se  
Arbets- och miljömedicin, Uppsala

Martin Andersson, överläkare martin.andersson@regionvasterbotten.se
A
rbets- och miljömedicin, Umeå