Utrecht Work Engagement Scale

Kontaktperson: Saknas

Engagemang i arbetet
-Utrecht Work Engagement Scale

Användningsområde
UWES kan användas för att kartlägga de anställdas engagemang i arbetet.

Beskrivning
Begreppet arbetsengagemang bygger på motivation och arbetsglädje som snarare är lustbetonad än prestationsinriktad, ibland beskrivet som en motpol till utbrändhet.
Arbetsengagemang enligt UWES-skalan består av tre olika dimensioner, vilken kraft man har (vigor), vilken entusiasm och hängivenhet man visar i arbetet (dedication) och hur mycket arbetet lägger beslag på, upptar, ens tankar och känslor (absorption).
Frågeformuläret Utrecht Work Engagement Scale – Test-manual (UWES)
är utvecklat av Shaufeli et al och en svensk översättning är validerad och använd i studier av vårdpersonal i Sverige. Skalan innefattar 17 påståenden (den finns en kortversion med 9 påståenden) om hur man känner sig på jobbet.

Styrkor
En styrka är att engagemang är ett positivt begrepp, man tar reda på hur bra de anställda
mår, en motpol till utbrändhet, istället för att fokusera på problem och ohälsa.
Begränsningar
Skalan har använts i begränsad omfattning, vad som är ”normalt” är svårt att veta.

Rätt att använda
För att få använda skalan utan kostnad försäkrar man att den inte ska användas i kommersiellt bruk. Användare uppmanas att skicka svarsfördelningarna på enkätfrågorna till forskargruppen i Holland för att bidra till arbetet med att bygga upp en databas med referensvärden.

Länk
Skalan finns för nedladdning på http://www.schaufeli.com/ , gå vidare till Downloads

Referenser
Schaufeli WB, Bakker AB. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multiple-sample study. Journal of organizational behavior. 2004;25:293-315.

Hallberg, Ulrika E. Schaufeli, Wilmar B. 2 Same Same" But Different?: Can Work Engagement Be Discriminated from Job Involvement and Organizational Commitment?. European Psychologist. 11(2):119-127, 2006.

Hallberg, Ulrika E. Johansson,G. Schaufeli, Wilmar B Type A behavior and work situation: associations with burnout and work engagement. Scand J Psychol. 2007 Apr;48(2):135-42.