Byggnadsteknisk utredning i samband med fuktskadeutredning bör göras av sakkunnig med dokumenterad erfarenhet av frågeställningen och med fördel s.k. ”Byggdoktorkompetens” (LTH Lund). En skadeutredning bör uppfylla följande kriterier:
1. Förutsättningslös undersökning
2. Tydlig redogörelse av eventuell skada, utbredning och omfattning
3. En förklaring om varför skadan uppkommit eller åtminstone en sannolik hypotes om detta
4. Rekommendationer om åtgärder som innebär att så stor andel av skadat material avlägsna samt så att återkomst av skador motverkas.
5. Bör även innehålla en bedömning byggnadens ventilation

Se länkar:
Effekter av åtgärder i mögelskadade uteluftventilerade krypgrunder

Renovering av fuktskadade golv kan ge fortsatta problem

Effekt av åtgärder hos kvalsterssensitiva patienter

Hälsopåverkan av åtgärder i fuktiga byggnader

Hälsoeffekter av fuktproblem i byggnader

Hade du nytta av sidans innehåll?