Datum 11 september 2020

Disputation: Ergonomists’ risk assessments: From guesstimates to strategic approaches.

Den 11 september kl 09.00 försvarar Kristina Eliasson sin avhandling ”Ergonomists’ risk assessments: From guesstimates to strategic approaches”.

På grund av coronapandemin är antalet platser vid disputationen begränsade. Disputationen går därför att följa via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66886896810

 Avhandlingen finns för nerladdning på: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1437252&dswid=-9289

Hade du nytta av sidans innehåll?